ArFU Oostpport header

Oostpoort West

Klassieke zichtlijnen en terrassen aan de waterkant

In het winkelgebied zijn de klassieke zichtlijnen van Cullen te herkennen. Vanaf de Linaeusstraat is alleen het Italiaans aandoende pleintje zichtbaar en pas wanneer de wandelaar verder loopt wordt de rest van het winkelgebied zichtbaar. Ter hoogte van het Oranje-Vrijstaatplein zijn Florentijnse 'praatpalen' toegepast om het publiek in de winkelroute te houden en linksaf te geleiden. Hiermee wordt een rondgaande route gecreëerd waarmee het publiek uiteindelijk op het beginpunt uitkomt.

De bestaande bebouwing, die is opgenomen in het plan, is op een aantal punten aangepast. De oude politiepost heeft een horecabestemming gekregen en het Sportfondsenbad heeft een 'facade' gekregen van smalle winkels. De bestaande flat heeft winkelruimte gekregen op straatniveau. Aan de zuidzijde is langs de ringvaart ruimte voor horeca met terrassen langs het water. Door de terrassen af te laten lopen is er vrij zicht op de ringvaart hetgeen moet uitnodigen tot plaatsnemen.

Gevarieerde architectuur

Soeters wilde op het kleine oppervlak een staalkaart van stijlen en architectonische invalshoeken creëren om zo een natuurlijke ontwikkeling die normaal pas na vele jaren ontstaat vanaf het begin zichtbaar te maken.

Architecten

Het overall plan voor Oostpoort West is opgesteld door Sjoerd Soeters. Architecten van deelprojecten en bestaande bebouwing zijn/waren: Gosschalk (1885) / Soeters Van Eldonk architecten, Mart Stam (1962), P. Verhey/J.Janssen, Zwarts & Jansma, Kraaijvanger urbis, HENK architecten, Mulleners & Mulleners, en Molenaar & Van Winden.


Oostpoort - West is in maart 2014 geopend.

Credits

Dank aan Sjoerd Soeters voor de toelichting die hij, voorafgaand aan de fotosessie, gaf bij het ontwerp.

ArFU Oostpoort 07
ArFU Oostpoort 10
ArFU Oostpoort 05
ArFU Oostpoort 02
ArFU Oostpoort 04
ArFU Oostpoort 12
ArFU Oostpoort 11
ArFU Oostpoort 06
ArFU Oostpoort 01
ArFU Oostpoort 03
ArFU Oostpoort 09
ArFU Oostpoort 08

Afdrukken E-mailadres

Meer interessante architectuur artikelen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8