ArFU Enka header

Enka

Industriële architectuur in volle glorie

Het voormalige ENKA terrein in Ede wordt/is momenteel herontwikkeld. Op een deel komt nieuwbouw, al dan niet in combinatie met bestaande delen van ENKA, en een deel wordt als Rijksmonument bewaard. Deze foto's zijn gemaakt in en om de Rijksmonumenten: het Poortgebouw, de Westhal en de Bitterzoutloods.

Westhal

De hal is opgebouwd uit aaneengeschakelde zaagdaken, met een op het zuiden georiënteerd dakvlak en een op het noorden beglaasd dakvlak. De constructie bestaat uit een indertijd geavanceerd systeem van geklonken en met schroefbouten verbonden zwevende vakwerkspanten. Door deze nieuwe constructie waren extra kolommen grotendeels overbodig. De constructie hoefde slechts op één punt met een extra rij kolommen te worden ondersteund.
De constructie van de noordwestelijke aanbouw uit 1941 bestaat uit een gewapend betonskelet, omdat de dampen van de gebruikte chemicaliën zich slecht zouden verdragen met een ijzeren vakwerkconstructie.

Poortgebouw

Centraal in het middendeel de rondboogvormige poort, met aan weerszijden portiersloges. Boven de poort is een brede betonnen waterlijst aangebracht en twee rijen rechtgesloten vensters waarboven zich een leeg casement bevindt.

Bitterzoutloods

Gebouwd in 1926 voor een bedrag van 67.628 gulden als bitterzoutmagazijn (magnesiumsulfaat). Langs de zuidelijke en noordelijke langsgevels liepen oorspronkelijk twee van het centrale spoorwegemplacement afgetakte spoorlijnen voor de op- en overslag van grondstoffen.

Poortgebouw, noordaanzicht (Ede) / Entranche gate, north view (Ede - Netherlands)
Poortgebouw (Ede) / Entranche building (Ede - Netherlands)
Uitzicht vanuit poortgebouw (Ede) / View from entranche gate (Ede - Netherlands)
Westhal (Ede) / Westwing (Ede - Netherlands)
Westhal (Ede) / Westwing (Ede - Netherlands)
Westhal (Ede) / Westwing (Ede - Netherlands)
Westhal (Ede) / Westwing (Ede - Netherlands)
Westhal (Ede) / Westwing (Ede - Netherlands)
Westhal (Ede) / Westwing (Ede - Netherlands)
Westhal (Ede) / Westwing (Ede - Netherlands)
Westhal - aanbouw (Ede) / Westwing, extension (Ede - Netherlands)
Bitterzoutloods (Ede) / Epsom salts building (Ede - Netherlands)
Bitterzoutloods (Ede) / Epsom salts building (Ede - Netherlands)
Bitterzoutloods en nieuwbouw (Ede) / Epsom salts building and new developments (Ede - Netherlands)
Kantinegebouw (Ede) / Canteen (Ede - Netherlands)

Afdrukken E-mailadres

Meer interessante architectuur artikelen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8