Rome header

Rome

Gratis snoep

Een stad als Rome is voor een fotgraaf als een winkel met gratis snoep voor een kind. Eerst het Vaticaan, Colosseum of toch maar eerst een van de wijken doorslenteren?.

Deze foto's zijn gemaakt in november 2012 in een week met zeldzaam mooi najaarsweer. De toeristen zijn voor het grootste deel weer naar huis en ook zonder gebruik te hoeven maken van ellebogen kun je uit de voeten.

Al lijkt Rome soms vooral een museum of een archeologische vindplaats, het is op de eerste plaats de woonplaats van vele Romeinen (en hun vervoermiddelen!) en hun dagelijkse leven.

Van het Colosseum zijn alle foto's wel zo ongeveer gemaakt, maar met bv. een mooie lichtval kun je toch nog steeds iets eigens toevoegen. De catacomben zijn gedeeltelijk gerestaureerd, oorspronkelijk dekte de vloer van het Colosseum alles af en was er alleen wat licht van fakkels.

Rome 01
Rome 02
Rome 03
Rome 04
Rome 05
Rome 06
Rome 07
Rome 08
Rome 09
Rome 10
Rome 11
Rome 12
Rome 13
Rome 14
Rome 15
Rome 16
Rome 17
Rome 18
Rome 19

Afdrukken E-mailadres

Meer interessante architectuur artikelen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8