Wolvenplein header

Wolvenplein

Geschiedenis

Wolvenplein staat op de locatie van het voormalige aarden bolwerk Wolvenburg uit plm. 1580.
De gevangenis kreeg een kruisvormige plattegrond waar vanuit de centrale hal toezicht kon plaatsvinden op de drie vleugels en twee dienstwoningen. In 1856 vond de opening plaats.
De gevangenis werd in 1875 en 1900 aangepast met een extra vleugel en een kerkgebouw. Na een sluiting wegens cellenoverschot werd rond 1940 de gevangenis gemoderniseerd en weer in gebruik genomen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog annexeerde de Duitse bezetter het complex, daarna (1951) werd de strafgevangenis een huis van bewaring. In 2000 werd het gevangeniscomplex een rijksmonument en vond een grote renovatie plaats.

Sluiting

In juni 2014 werden de laatste gevangenen overgebracht naar een andere gevangenis. Tot dan was het de oudste nog in gebruik zijnde gevangenis in Nederland. Momenteel worden door diverse organisaties plannen gemaakt voor het toekomstig gebruik van dit monument.

(Bron: Wikipedia)

Wolvenplein 01
Wolvenplein 02
Wolvenplein 03
Wolvenplein 04
Wolvenplein 05
Wolvenplein 06
Wolvenplein 07
Wolvenplein 08
Wolvenplein 09
Wolvenplein 10
Wolvenplein 11
Wolvenplein 12
Wolvenplein 13
Wolvenplein 14
Wolvenplein 15
Wolvenplein 16
Wolvenplein 17
Wolvenplein 18
Wolvenplein 19
Wolvenplein 20

Afdrukken E-mailadres

Meer interessante architectuur artikelen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8