• Home
  • Privacy verklaring

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

ArFU verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij email communicatie

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP adres aanmelding email alerts
  • Verzonden/ontvangen email

Daarnaast

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy informatie , dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
ArFU verwerkt jouw gegevens, voor de volgende doelen:

  • Je te informeren over nieuwe artikelen en je de mogelijkheid te geven hierop te reageren, indien je daarvoor hebt aangemeld
  • Analyseren van het gebruik van www.2bvisible.nl om daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren
ArFU zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Na afmelding worden de persoonsgegevens binnen maximaal 4 weken verwijderd.

Delen met anderen
ArFU verkoopt jouw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan degenen die betrokken zijn bij ArFU en waar nodig om de communicatie met jou te verwerken.

In kaart brengen websitebezoek
www.ArFU.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door een email te sturen aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ArFU zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
ArFU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print Email